Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Winst

Winst is een belangrijk aspect van ondernemen. Het geeft inzicht in je bedrijfsprestatie en is essentieel voor het voortbestaan van je onderneming. In dit artikel ontdek je:

 • Wat is winst eigenlijk?
 • Wat is het verschil tussen bruto en nettowinst?
 • Wat is winstbelasting?
 • En hoe het zit met non-profit?

Wat is winst?

Winst is het positieve verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kosten van een onderneming. Dit wordt ook wel 'winst uit onderneming' genoemd. De winst wordt vaak over bepaalde periodes berekend, meestal jaarlijks (jaarwinst) of per kwartaal (kwartaalwinst).

Er is een directe relatie tussen winst en marge. Namelijk (winst)marge. Dit is de verhouding tussen de omzet en de winst. Het geeft aan hoeveel procent er overblijft als winst voor je onderneming en het geeft de winstgevendheid van een product of dienst aan.

winst

Verlies

Wanneer het verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kosten negatief is, wordt dit verlies genoemd.


Inzicht in je winst

Goed inzicht in je winst is erg belangrijk voor je onderneming om verschillende redenen:

 • Inzicht in de winst stelt je in staat om te controleren of je onderneming winstgevend is. Het helpt ook om te bepalen of je in staat bent te groeien en te investeren. Met goed inzicht op de winst ben je in staat de financiële gezondheid te beoordelen en te bewaken.
 • Kennis over de winst helpt je bij besluitvorming. Bijvoorbeeld bij het maken van beslissingen over een prijsstelling, investering of uitbreiding. Je kan potentiële risico's en voordelen dan beter inschatten en de juiste strategieën kiezen.
 • Door de winst te begrijpen kun je de prestatie van je onderneming evalueren. Je kunt inzien hoe je presteert ten opzichte van je doelstellingen, benchmarks en de concurrentie. Met deze informatie identificeer je welke aspecten van je onderneming winstgevend zijn en wat er eventueel verbeterd moet worden.
 • Het is voor de planning van groei en investeringen van je onderneming belangrijk om goed inzicht in je winst te hebben. Je kunt dan realistische doelen stellen en bepalen hoeveel winst er nodig is om te investeren in nieuwe projecten, uitbreiding naar nieuwe markten of de introductie van nieuwe producten of diensten. Het begrijpen van je winst helpt bij het maken van financieel haalbare plannen en het beoordelen van de rentabiliteit van investeringen.
 • Als ondernemer moet je in staat zijn om de financiële gezondheid van je onderneming te presenteren en uit te leggen aan externe stakeholders. Winstcijfers zijn een belangrijk onderdeel van deze communicatie. Het begrijpen van winst stelt je in staat om geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen bij externe belanghebbenden.

Wanneer jij als ondernemer begrijpt waar winst voor staat, beoordeel je makkelijker de financiële gezondheid van je bedrijf. Daarnaast kun je ook nog beter beslissingen maken, bijvoorbeeld wanneer je een investering gaat doen. Dit creëert uiteindelijk een basis voor het succes en de groei van je onderneming.


Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van de omzet, kosten en winst of verlies van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Die periode is meestal een jaar maar kan ook een kwartaal of maand zijn.


Jouw financiën overzichtelijk en snel in e‑Boekhouden.be

Gebruik e‑Boekhouden.be voor je zakelijke administratie, zodat je eenvoudig overzicht houdt op jouw financiën.

Meld je nu gratis aan

 


Brutowinst

Wat is brutowinst? Brutowinst is de winst die overblijft nadat je de inkoopkosten hebt afgetrokken van de omzet van je onderneming. Dit verschil wordt ook wel de brutowinstmarge genoemd.

Brutowinst berekenen:

Hoe bereken je brutowinst? Je berekent de brutowinst door de (inkoop)kosten van de omzet af te trekken. Met dit voorbeeld bereken je de brutowinst:

Brutowinst = Omzet − kosten

Stel je verkoopt schoenen voor € 200 per paar. De inkoopprijs van de schoenen is € 150 per paar. In een jaar verkoop je 400 paar schoenen. De brutowinst bereken je dan als volgt:

Omzet 400 x €200 = €80.000
(Inkoop)kosten 400 x €150 = €60.000
Brutowinst €80.000 - €60.000 = €20.000

Nettowinst

Wat is nettowinst? Nettowinst (bedrijfsresultaat) is de winst die overblijft nadat alle kosten van je onderneming betaald zijn.

Hoe bereken je de nettowinst?

Je berekent de nettowinst door de inkoopwaarde en de bedrijfskosten af te trekken van de omzet. Met dit voorbeeld bereken je de nettowinst:

Omzet − inkoopkosten − bedrijfskosten = nettowinst

Stel, je hebt een omzet van € 80.000. Verder heb je inkoopkosten van € 60.000 en bedrijfskosten van € 3000. Dan bereken je de nettowinst als volgt:

Omzet €80.000
Inkoopkosten €60.000
Bedrijfskosten €3000
Brutowinst €17.000

Fiscale winst

Fiscale winst is de belastbare winst. De FOD financiën gebruikt de fiscale winst om te bepalen hoeveel inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting je dient te betalen.

Hoe bereken je de fiscale winst?

Een voorbeeld van een fiscale winstberekening: Je maakt als ondernemer gebruik van een bedrijfsruimte, zoals een winkelpand of kantoor. Dan maakt het voor de belasting verschil of je de ruimte huurt of dat het pand je eigendom is. Gebruik je een werkruimte in je eigen woning, dan is het in zeer beperkte gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor kostenaftrek.

Om de fiscale winst te berekenen zijn er verschillende fiscale regels om rekening mee te houden. Dit zijn onder andere de volgende regels:

 • Afschrijving
 • Arbeidsbeloning aan fiscale partner
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Bedrijfsruimte
 • Fiscale reserves
 • Gebruik van privébezittingen
 • Gebruik van privévervoermiddel
 • (Gedeeltelijke) doorschuiving of staking onderneming
 • Goed koopmansgebruik
 • Investeren in bedrijfsmiddelen
 • Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
 • Medegerechtigde
 • Objectieve vrijstellingen
 • Ondernemersaftrek
 • Privégebruik van andere vervoermiddelen
 • Privégebruik van een auto
 • Privégebruik van een woning
 • Privéstortingen en privé onttrekkingen
 • Urencriterium
 • Verlies uit onderneming
 • Vermogensetikettering bedrijfsmiddel
 • Waardering onderhanden werk
 • Werkruimte in de woning
 • Winst uit zeescheepvaart
 • Zakelijke kosten
 • Ziektekostenverzekering
 • Zwangerschapsuitkeringen aan ondernemers

Het is afhankelijk van je type onderneming welke fiscale regels voor jou van toepassing zijn.


Vennootschapsbelasting

Als ondernemer betaal je belasting over de fiscale winst (belastbare winst). Hierbij geldt: hoe hoger de winst, hoe meer belasting je betaalt.

Bij de belastingaangifte vermeld je als ondernemer naast de winst uit onderneming ook de inkomsten en aftrekposten die je privé hebt.


Hoe zit dit bij non-profit organisaties?

Ondernemingen, organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) worden ook wel non-profit organisaties genoemd.

Non-profit organisaties leveren diensten of producten tegen betaling zonder winstoogmerk. Het winstoogmerk houdt in dat de organisatie het doel heeft winst te maken. Een non-profit heeft dus geen winstoogmerk, maar wel een maatschappelijk doel.

Ondanks dat non-profit ondernemingen geen winstoogmerk hebben, mogen ze wel winst maken. De winst wordt geïnvesteerd in de onderneming of wordt als reserve bewaard, bijvoorbeeld voor eventueel tegenvallende resultaten in de toekomst.

Een aantal voorbeelden van non-profit organisaties zijn:

 • De overheid
 • Politieke partijen
 • Onderwijs (openbaar)
 • Hulpverlening
 • Ontwikkelingsorganisaties
 • Verenigingen
 • Stichtingen

Probeer e‑Boekhouden.be nu tijdelijk gratis en vrijblijvend uit

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer je korter dan 15 maanden geleden met jouw bedrijf gestart bent, dan is e Boekhouden.be gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies.

Meld je nu gratis aan

 

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je maximale winst?

Maximale winst is de hoogst mogelijke winst die een onderneming kan behalen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de ideale balans tussen verkoopprijzen en kosten. Bijvoorbeeld: Je hebt een kledingwinkel en ontdekt dat klanten bereid zijn meer te betalen voor exclusieve merkkleding. Dan kun je de prijzen van deze exclusieve merkkleding iets verhogen. Wanneer je tegelijkertijd de efficiëntie in het inkoopproces vergroot, kan jouw winkel maximale winst behalen.