Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Omzet

Wat is omzet, hoe bereken je de omzet en wat is het verschil tussen omzet, winst, inkomsten en opbrengsten? Je leest het in dit artikel, inclusief voorbeeldberekeningen.

Wat is omzet?

De omzet van een bedrijf is de som van alle opbrengsten over een bepaalde periode. Dit kunnen opbrengsten zijn uit de verkoop van producten of diensten die je levert. Met omzet wordt meestal de bruto omzet bedoeld.

omzet


Wat is bruto omzet?

Bruto omzet is de totale omzet die je gemaakt hebt, zonder rekening te houden met de kostprijs van deze omzet. Dit bereken je heel eenvoudig door de prijs per stuk te vermenigvuldigen met het aantal verkochte stuks (afzet). Dit kunnen producten zijn, maar bijvoorbeeld ook uren van een freelancer.

 

Bruto omzet berekenen:

Totale opbrengsten (TO) = verkoopprijs (P) x afzet (Q)

Voorbeeldberekening bruto omzet winkel

Hoe bereken je de omzet? Bovenstaande formule TO = P x Q wordt gebruikt bij het berekenen van de bruto omzet. In deze formule staat TO voor de totale opbrengsten, Q voor de afzet (quantity) en P voor prijs (price).

TO = P x Q
TO = 500 x 300

TO = 150.000

De bruto omzet voor dat jaar is dus € 150.000.

Voorbeeldberekening bruto omzet freelancer

In bovenstaande voorbeeld berekenen we de omzet voor een winkel die producten verkoopt. Voor een freelance ondernemer gebruik je in de berekening het uurtarief en het aantal gewerkte uren. Stel, de freelancer werkt 40 uur per week en het uurtarief is € 50. De berekening is dan als volgt:

TO = P x Q
TO = 50 x 40

TO = 2.000

De freelancer heeft dus een omzet van € 2.000 per week.

 

Jouw omzet overzichtelijk weergegeven

Alle resultaten van jouw onderneming overzichtelijk in e‑Boekhouden.be.

Meld je nu gratis aan

 


Wat is netto omzet?

Bij de netto omzet hou je wel rekening met de gemaakte kosten. Denk hierbij aan de inkoopprijs, huur, energiekosten, teruggenomen producten en gegeven kortingen.

 

Netto omzet berekenen:

Netto omzet = afzet x verkoopprijs - gemaakte kosten

Voorbeeldberekening netto omzet

Bij de berekening van de netto omzet rekenen we onder andere de inkoopkosten mee. De inkoopkosten van een fiets zijn €370 per stuk. De netto omzet bereken je dan als volgt:

Netto omzet = (500 - 370) x 300

Netto omzet = 39.000

De netto omzet voor het jaar is dus € 39.000.


Is omzet inclusief of exclusief btw?

De btw bereken je bij het bepalen van de omzet niet mee, omdat je de btw moet afdragen. Dit doe je via de btw-aangifte. De btw bereken je nog over de omzet en wordt daarom ook wel omzetbelasting genoemd. In de meeste gevallen wordt de btw door de afnemer betaald.


Break-even omzet berekenen

Het break-even punt is erg belangrijk voor een bedrijf. Je weet dan hoe veel je moet verkopen, zodat de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten. Dit is het punt dat er geen winst, maar ook geen verlies wordt gemaakt. Je ziet dan ook vanaf welke afzet het bedrijf winst gaat maken. Daarmee kun je bepalen of dat realistisch is.

Break even omzet: totale opbrengsten (TO) = totale kosten (TK)

Voorbeeldberekening break even omzet

De break even omzet bereken je met de prijs (P), de variabele kosten (VK) en de constante kosten (CK). We pakken weer het voorbeeld met de fietsen. Per jaar heeft de fietsenwinkel in het dorp € 18.720 aan huurkosten van het pand. Dat zijn de constante kosten. De prijs en de variabele kosten zijn ook bekend. De formules die je nodig hebt bij het berekenen van de break even omzet zijn:

TO = P x Q

TK = CK + VK x Q

Aangezien TO en TK aan elkaar gelijk moeten zijn, ziet de formule er als volgt uit:

TO = TK

P x Q = CK + VK x Q

We vullen nu de cijfers in die we hebben, om er achter te komen welke afzet er nodig is voor de break even omzet:

500 x Q = 18.720 + 370Q
130 x Q = 18.720

Q = 144

Er moeten dus 144 fietsen per jaar verkocht worden om het break even punt te bereiken. Dit komt neer op 12 fietsen per maand. Alles wat je boven de 144 fietsen per jaar verkoopt, is dus winst. Als je er minder dan 144 per jaar verkoopt, maak je verlies.

Er is nog een tweede manier om de afzet te berekenen die nodig is voor de break even omzet. Dit is een iets kortere formule, deze formule is als volgt:

Afzet = CK / (P - VK)

We vullen weer de cijfers in die we hebben:

Afzet = 18.720 / (500 - 370)

Afzet = 144


Inkoopwaarde van de omzet berekenen

De inkoopwaarde van de omzet is de inkoopwaarde van de spullen die je verkocht hebt. Dus om een bepaalde omzet te behalen heb je een bepaald aantal spullen verkocht. Deze spullen heb je ingekocht voor een bepaalde prijs. Dit bedrag is de inkoopwaarde van de omzet.

De inkoopwaarde van de omzet is niet hetzelfde bedrag als de totale inkoopkosten. Het kan zijn dat je spullen hebt ingekocht, maar nog niet hebt verkocht. De spullen die je nog niet hebt verkocht behoren tot je voorraad.

Om de inkoopwaarde van de omzet te berekenen gebruik je de volgende formule:

 

Inkoopwaarde berekenen:

Beginvoorraad + Inkopen - Eindvoorraad = Verkopen

Voorbeeldberekening inkoopwaarde van de omzet

Stel je hebt in het begin van het jaar nog 100 fietsen staan. Aan het einde van het jaar zijn dit er 80. In dat jaar heb je 200 fietsen ingekocht. De inkoopprijs van een fiets is € 370 per stuk. De berekening ziet er dan zo uit:

Inkoopprijs = € 370 per stuk
Beginvoorraad 1 januari: 100 x € 370 = € 37.000
Eindvoorraad 31 december: 80 x € 370 = € 29.600

Inkopen over het boekjaar: 200 x € 370 = € 74.000

De inkoopwaarde van de omzet is dus:

37.000 + 74.000 - 29.600 = 81.400

Houd er rekening mee dat er mogelijk door diefstal of schade voorraad afgeboekt moet worden. In geval van diefstal of schade moet je de inkoopwaarde van de afboekingen er ook vanaf halen.


Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Dit is de belasting die je moet betalen over de omzet van je onderneming. Per maand of kwartaal doe je btw-aangifte, ofwel aangifte omzetbelasting. Je draagt dan de btw af aan de Federale Overheidsdienst Financiën. De btw bereken je in de prijs voor de goederen of diensten die je verkoopt, waardoor de afnemer dus de btw betaalt. Btw die je zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag je meestal aftrekken.


Wat is het verschil tussen omzet en winst?

Omzet en winst is niet hetzelfde:

  • De omzet is het totaal aan opbrengsten dat je binnenhaalt in een bepaalde periode.
  • De winst is wat je overhoudt als je alle kosten uit de periode van je opbrengsten afhaalt.

Een hoge omzet is mooi, maar het wil nog niet zeggen dat je ook een hoge winst hebt. Je kan namelijk nog steeds verlies lijden met een hoge omzet als de kosten hoger zijn.


Wat is het verschil tussen omzet en cashflow?

Omzet en cashflow is niet hetzelfde:

  • De omzet is dus het totaal aan opbrengsten in een bepaalde periode.
  • De cashflow is het verschil in geld dat je ontvangt en uitgeeft in een bepaalde periode.

Cashflow wordt ook wel kasstroom of geldstroom genoemd. De cashflow geeft je inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf. Dit bekijk je per kwartaal, maand, week of dag.


Wat is het verschil tussen omzet, opbrengsten en inkomsten?

Omzet en opbrengsten worden vaak door elkaar gebruikt en komen ook op hetzelfde neer. Inkomsten zijn echter wel anders dan de opbrengsten van je bedrijf. Onder opbrengsten vallen de contracten die getekend zijn en het bedrag dat op een factuur staat die je verstuurd hebt. Het zijn pas inkomsten als de klant deze factuur ook daadwerkelijk betaald heeft en het geld binnen is.

Het kan dus zijn dat er een verschil zit tussen opbrengsten en inkomsten. Bijvoorbeeld als een klant niet betaalt, of te laat betaalt. Een salesafdeling kijkt dus eerder naar de opbrengsten, en de financiële afdeling naar de inkomsten.


Al je opbrengsten automatisch in een overzicht

Met ons online boekhoudprogramma e Boekhouden.be zie je overzichtelijk al je opbrengsten en uitgaven over een bepaalde periode.

Voor ondernemingen die al langer zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer jij korter dan 15 maanden geleden met je bedrijf gestart bent, dan is e‑Boekhouden.be gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies.

Meld je nu gratis aan

 

Veelgestelde vragen

Hoe verwerk je omzet in de boekhouding?

Binnen het online boekhoudprogramma van e‑Boekhouden.be wordt de omzet automatisch bijgewerkt. Als je een factuur aanmaakt voor een klant, kies je de omzetcategorie waaraan je deze wil toevoegen. De omzet over een bepaalde periode kun je vervolgens zien op de winst & verliesrekening.