Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Solvabiliteit

Als ondernemer wil je graag inzicht in je cijfers. Hoe gaat het met je bedrijf? Dit breng je in kaart met verschillende financiële berekeningen. Een daarvan is de solvabiliteit. Maar wat is solvabiliteit en wat heb je eraan?

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een term die vaak wordt gebruikt om aan te geven of je bedrijf financieel gezond is. Hoe meer eigen vermogen er in je bedrijf zit, hoe minder afhankelijk je bent van zogenaamde geldverstrekkers, bijvoorbeeld de bank. De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen je eigen vermogen (bezittingen) en het vreemd vermogen (schulden) van je bedrijf.

Wanneer je veel geld hebt geleend bij de bank, loopt de bank veel meer risico dan wanneer je bedrijf voor een groot deel bestaat uit eigen vermogen. Stel dat je bedrijf failliet gaat, dan krijgt de bank door het verkopen van jouw eigen bezittingen alsnog (een deel van) het geleende geld terug. Wanneer jouw schulden hoger zijn dan je eigen bezittingen, loopt de bank meer risico om het geld te verliezen.

Waarvoor wordt solvabiliteit gebruikt?

Veel bedrijven kunnen niet zomaar een nieuwe investering doen, omdat zij niet de middelen hebben om een investering uit eigen zak te betalen. Als zij hiervoor een lening nodig hebben, zal de geldverstrekker willen weten hoe de balans tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen eruitziet. Kortom: ben je als ondernemer in staat om op korte of lange termijn de schulden af te betalen?


Hoe berekenen je solvabiliteit?

Het berekenen van de solvabiliteit kan op drie verschillende manieren. De uitkomst van deze berekening wordt ook wel solvabiliteitsratio of solvabiliteitspercentage genoemd. De balans van jouw bedrijf is altijd het uitgangspunt voor het berekenen van de solvabiliteitsratio.

Berekening 1: totale bezittingen/vreemd vermogen

Bij deze berekening tel je alle bezittingen bij elkaar op. Dit zijn de zogenaamde activa en deze vind je (bijna) altijd aan de linkerkant op de balans. Aan de rechterkant tel je het vreemd vermogen bij elkaar op. De totale bezittingen deel je door het vreemd vermogen.

Totale bezittingen Vreemd vermogen × 100

Stel dat je in totaal 35.000 euro aan bezittingen hebt en een vreemd vermogen van 20.000 euro. Dan is jouw solvabiliteitsratio (35.000/20.000*100) = 175. Van iedere € 1,75 is dan € 1 geleend.

Berekening 2: eigen vermogen/vreemd vermogen

Je kunt ook rekenen met het totaal aan eigen vermogen en het totaal aan vreemd vermogen. Deze berekening heeft niet dezelfde uitkomst als berekening 1. Dit is altijd precies 100% minder dan bij berekening 1. Deze berekening laat namelijk zien hoeveel keer groter je eigen vermogen is dan het vreemd vermogen.

Eigen vermogen Vreemd vermogen × 100

Stel dat je 15.000 euro aan eigen vermogen hebt en 20.000 euro aan vreemd vermogen, dan heb je een solvabiliteitsratio van (15.000/20.000*100) = 75. Dat betekent dat je eigen vermogen 0,75 keer zo groot is als het vreemd vermogen.

Berekening 3 (solvabiliteitspercentage): eigen vermogen/totale bezittingen

Bij deze berekening deel je het eigen vermogen door de totale bezittingen. Met deze berekening bereken je voor hoeveel procent van jouw totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.

Eigen vermogen Totale bezittingen × 100

Je hebt 15.000 euro aan eigen vermogen en je totale vermogen is 35.000 euro. Dat betekent dat jouw solvabiliteitspercentage (15.000/35.000*100) = 42,86%. Jouw bedrijf bestaat dus voor bijna 43 procent aan eigen vermogen.


Hulp bij het berekenen van de solvabiliteitsratio

Bereken je solvabiliteitsratio eenvoudig met het boekhoudprogramma van e‑Boekhouden.be.

Meld je nu gratis aan

 


Wat is een goede solvabiliteit?

Na de berekening wil je natuurlijk graag weten of de uitkomsten goed of juist slecht zijn. Hoe hoger de uitkomst, des te gezonder de solvabiliteitsratio van je onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat een laag solvabiliteitsratio betekent dat het niet goed gaat met jouw bedrijf. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% wordt meestal als goed gezien.


Inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf

De solvabiliteitsratio geeft je inzicht in de financiële gezondheid van jouw bedrijf, maar is niet de enige berekening waarnaar wordt gekeken. Denk bijvoorbeeld ook aan de rentabiliteit (verhouding tussen de winst en het vermogen wat nodig was om die winst te behalen) en de liquiditeit (in hoeverre je in staat bent om aan betalingsverplichtingen te voldoen). Dit zijn allemaal moeilijke termen, maar in principe zijn het gewoon namen voor een aantal berekeningen. Voor deze berekeningen heb je wel inzicht nodig in je cijfers. Daarvoor is het dus van belang dat je een goede boekhouding bijhoudt, zodat je bijvoorbeeld in één oogopslag kunt zien hoe je balans en de winst- en verliesrekening eruitzien.

Alle cijfers bij de hand met e‑Boekhouden.be

Met het online boekhoudprogramma e‑Boekhouden.be houd je eenvoudig je boekhouding bij, zonder moeilijke termen én heb je de cijfers bij de hand om onder andere de solvabiliteit te berekenen. Gratis uitproberen zonder verplichtingen? Dat kan!

Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Geen zin om zelf te rekenen?

Wil je wel graag weten hoe je bedrijf ervoor staat, maar besteed je dit liever uit aan een accountant of boekhouder? Werk dan efficiënt samen. In e‑Boekhouden.be kun je namelijk jouw accountant of boekhouder toegang geven tot je administratie, zodat zij direct je solvabiliteit kunnen berekenen.


Probeer e‑Boekhouden.be nu gratis en vrijblijvend uit

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer je korter dan 15 maanden geleden met je bedrijf gestart bent, dan is e‑Boekhouden.be gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies.

Meld je nu gratis aan